Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

NASZA KADRA

W Klinicznym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym pracują:

• lek med. specjalista psychiatra Krzysztof Woźniak - Kierownik Oddziału
• mgr Anna Szubart-Lelek - psycholog
• mgr Grażyna Lachcik-Pitucha - psycholog
• mgr Renata Franczyk - psycholog
• mgr Ewelina Niżnik - psycholog
• mgr Wiesława Berny - Pielęgniarka Koordynująca
• Władysława Flejszar - pielęgniarka
• Wanda Wilk - pielęgniarka
• Zdzisława Hus - instruktor terapii zajęciowej
• Maria Magryś-Dzień - terapeutka zajęciowa
• Małgorzata Kusz - sekretarka medyczna

W Poradni Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych pracują:

• lek med. specjalista psychiatra Krzysztof Woźniak
• mgr Anna Szubart-Lelek - psycholog
• mgr Grażyna Lachcik-Pitucha - psycholog
• mgr Renata Franczyk - psycholog
• mgr Ewelina Niżnik - psycholog
• mgr Dominika Maj - psycholog
• mgr Ewelina Śliwa - psycholog
• mgr Aleksandra Dąbrowiecka - psycholog
• mgr Rita Kłosowska-Lasek - psycholog
• Władysława Flejszar - pielęgniarka
• Zofia Skrzyszowska - pracownik socjalny
• Małgorzata Kusz - sekretarka medyczna

W Zespole Leczenia Środowiskowego pracują:

• lek med. Krzysztof Woźniak - specjalista psychiatra, kierownik ZLŚ
• lek. med. Maciej Wróblewski - specjalista psychiatra
• mgr Anna Szubart-Lelek - psycholog kliniczny
• mgr Dominika Maj - psycholog
• Zofia Skrzyszowka - pracownik socjalny
• Małgorzata Kusz - sekretarka medyczna