Oddział Dzienny Psychiatryczny Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny utworzony został w 1985 r. i jest integralną częścią Szpitala. Jego funkcjonowanie opiera się na kompleksowej terapii pacjentów psychotycznych, nerwicowych i zaburzeniem osobowości. Leczeni są pacjenci przewlekle chorzy jak i z pierwszymi zachorowaniami, trafiający do oddziału z otwartej opieki zdrowotnej bądź ze stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć:

• poprawie stanu psychicznego,
• redukcji objawów i zachowań objawowych,
• zapobieganiu nawrotom choroby,
• poprawie współpracy we własnym leczeniu,
• poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej,
• poprawie samooceny,
• aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Sposoby oddziaływań:

• pełna opieka lekarsko- pielęgniarska,
• pakiet badań laboratoryjnych i konsultacje specjalistyczne,
• postępowanie diagnostyczno-psychiatryczne,
• badanie metodami psychologicznymi,
• specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w zakresie optymalnej farmakoterapii,
• oddziaływania terapeutyczne i psychoterapeutyczne.

Posiadamy dostęp do wysoko specjalistycznych metod diagnostycznych:

• badania neuroobrazowe CT,
• badania elektrofizjologiczne - EEG,
• badania biochemiczne z oznaczeniem poziomu leków, hormonów,
• konsultacji wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

 Oddział ma możliwość współpracy z Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym wchodzącym w skład struktury organizacyjnej WSS.
Pacjenci mogą kontynuować leczenie w opiece ambulatoryjnej poprzez istniejącą Poradnię przy Oddziale.

Leczenie jest całkowiecie refundowane przez NFZ.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie